Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztés Nemesvámoson TOP-1.1.3-15_VE1-2016-00004

Projekt bemutatása

Projekt kódszáma: TOP-1.1.3-15_VE1-2016-00004

Projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztés Nemesvámoson

Projekt összes költsége: 99.955.350 Ft

Támogatás összege: 99.955.350 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01. – 2019.05.31.

Projekt rövid összefoglalása:

A fejlesztés tárgya egy helyi termékek piacra jutását elősegítő, a termelést követő műveletekhez (pl.: tárolás, válogatás) kapcsolódó tároló kapacitás kiépítése Nemesvámos településen, mely fejlesztést az igényfelmérés során (pl.: reprezentatív kérdőíves kutatás) kapott eredmények hívta életre, ugyanis a településen található számos olyan helyi termelő, akik a terményeiket, termékeiket nem, vagy csak korlátozott mennyiségben, számban képesek elraktározni. A fejlesztéshez kapcsolódó termékek food és non food termékek is kapcsolódnak majd, melyeknek tárolására lesz alkalmas a kialakításra kerülő, 100%-ban per és igénymentes, önkormányzati ingatlanon megvalósuló 829,4 m2-es raktárépület.

A fejlesztés költséghatékony módon, reális és takarékos módon tervezett. A költségvetés bruttó 99.955.350 Ft összegű, melyből a beruházás jellegű agrár-logisztikai (raktár) építés bruttó 92.195.650 Ft-ot tesz ki, a belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt tervezése során betartottuk. (A költségvetésen belül a terület-előkészítés 1.422.400 Ft-ot /arány: 1,42%/, míg a megújuló energiaforrások kiépítése 1.778.000 Ft-ot /belső arányszám nélkül/ tesz ki.) A további költségek a projekthez kötődő projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségkategóriájába sorolhatóak.

A tervezett fejlesztés a helyi gazdaságfejlesztésre jelentős kihatással lehet, ugyanis egy hatékonyan működő, a helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés megvalósítása gyűjtőpont (hub) jelleggel hosszú távon biztosíthatja a helyi termelők tárolókapacitását, egyúttal 100%-ban illeszkedik a felhívásban megfogalmazott célokhoz, illetve azok teljesülését segíti elő: a fejlesztési lehetőség illeszkedik a kiírás elvárt eredményeihez és céljaihoz. Megteremti a lehetőséget a településen gazdálkodók számára, hogy áruikat a megfelelő formában és helyen tárolják. Továbbá megadja a lehetőséget az Önkormányzatnak a helyi gazdaság fejlesztésének elvárt és hatékony támogatását, a helyben megvalósuló, igényen alapuló gazdaság fejlesztését.