Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00001

Projekt bemutatása

Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00001

Projekt címe: Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem

Projekt összes költsége: 29.970.800 Ft

Támogatás összege: 29.970.800 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01. – 2019.07.31.

Projekt rövid összefoglalása:

A tervezett beruházások beavatkozási területeinek meghatározása az alábbiak szerint történt:

  • egyrészről a „Nemesvámos Község Vízkárelhárítási terve” (készítette: Somodi és Társa Vízépítő és Környezetvédelmi Bt.) alapján,
  • másrészről azon elhatározás alapján történt, mely szerint megakadályozandó, hogy a községben a csapadékvíz elvezetés hiányából adódó károk következhessenek be.

A fentiek alapján Nemesvámos Község területén található két beavatkozási terület került megjelölésre:

1. számú beavatkozási terület: Kossuth Lajos utca (Hrsz: 408/5, 408/4, 408/7 és Somhegyi utca érintése: 753/2)

Ezen beavatkozási terülten lokális problémákról van szó, egy-egy lakóépület és közvetlen környezetének csapadékvíz elvezetése, vagy az utcai rendszer adott szakaszának kialakítása nem megfelelő. Ezekben az esetekben célszerű a pályázat 1. mérföldkő időszakában egyedi, lokális vizsgálatokat készíteni, majd a problémákat is egyedi megoldásokkal megszüntetni a 3. és 4. mérföldkő során.

2. számú beavatkozási terület: Muskátli utca É-i oldala (Hrsz: 0142/77, 1095, 1102/1, 1123, 1122)

A Muskátli utcában halad egy kezdetben nyílt árokban vezetett, majd a jelentősebb mélység miatt föld alá csővezetékbe szoruló települési csapadékvíz elvezető csatorna. A csatorna alapvetően a korábbi KDOP-4.1.1/E-11-2012-0025 kódszámú pályázat keretében kiépült, és Nemesvámos K-i területeiről érkező csapadékvíz elvezetését végzi, azonban a Muskátli utca É-i oldaláról nem kerül ide csapadékvíz. Ennek a területnek csapadékvíz elvezetését meg kell oldani, mivel a terület a rendezési terv szerinti gazdasági terület-felhasználású terület védelmére irányul.