Köszöntő

Balazs IIIKedves fejlesztéseink és gazdaságunk iránt érdeklődő látogató!

Azt szokták mondani Nemesvámosról, hogy szerencsés falu. Meg hogy gazdag település. Mindkettő igaz, de azért ami legjobban ránk illik: okos település a miénk, melynek gazda(g)sága és fejlődése elválaszthatatlan egymástól, egymással kéz a kézben jár.

A településünk sikeressége mögött kiváltképpen a rendszerváltozás utáni ügyes vezetők, felkészült önkormányzat, együttműködő helyi polgárság áll. Meg a tisztesség: az elnyert pályázatok mindegyikét hiánytalanul arra a célra fordítottuk, amire nyertük. Mert sokat pályáztunk és sokat nyertünk. Ez nem szerencse, hanem előrelátás, felkészültség. És csak arra a célra pályáztunk, amire szükségünk volt. Meg lehet tekinteni az útjainkat, tereinket, parkjainkat, középületeinket. Ami igazi adottságunk: a jó gazdálkodás, amelynek következtében mindig volt pályázati önrészünk arra a feladatra, amelyet meg akartunk valósítani. Persze előfordult, nem is egyszer, hogy nem sikerült nyernünk, de akkor újra és újra nekiveselkedtünk, végig gondoltuk a lehetőségeinket s előbb-utóbb a tervünk megvalósult. (Vagy éppen saját erőforrásainkat csoportosítottuk át e szükséges célra.) S nyugodtan soroljuk ide a meggondolt fejlesztési, ipartelepítési, ipartámogatási politikánkat, amelynek eredményeként a veszprémi út mentén látványos ipartelep képe bontakozott ki, ráadásul a környezetvédelmi előírásokat is mindig maximálisan betartva.

Elég végignézni a településen, hogy e kijelentések igazát mindenki lássa. Az utak új burkolattal való ellátása lassan a mi sajátos néprajzi látványosságunkban, az. un. közökben is a végéhez közeledik. Elvégeztük a saját erős felújításokat az Ady Endre, József Attila, utcákban. Ugyanakkora feladat volt a csapadék víz elvezető árkok és rendszerek megépítése, fejlesztése. 2011-ben az első ütemre az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 151 millió forintos támogatást nyertünk el. (Pályázati kódszáma: KDOP-4.1.1/E-11-2011-0025) Hat kilométernyi csatornarendszert, 61 darab víznyelő aknát, 12 darab hordalékfogót építettünk 2014-ig, a projekt befejezéséig. A második ütem pedig – ugyancsak sikeres pályázat útján – 2018-2019-ben fog megvalósulni. (TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00001)

Településünk elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem iránt: a fotovoltaikus rendszerek létrehozásához kiirt pályázatból két fontos épületünkre nyertünk a Széchenyi terv keretében 21 millió forintos támogatást, amelynek során napelemek kerültek az iskola és az önkormányzat épületére, melynek eredménye, hogy a két intézmény éves energiafelhasználásának 90 százalékát nyeri a napenergiából! Ráadásul jelentősen mérséklődik a káros anyag kibocsátás is. (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0172)

Egy másik pályázat keretében (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0222) energetikai felújítás történt az iskolában a szigeteléstől kezdve a fűtés rendszer átalakításáig, amely szintén nagy összegű működési megtakarítást eredményezett.

A település egyes utcáiban szokatlan kandeláberek tűntek fel 2012-ben: napenergiával működnek. Egy pályázat keretében vállalkoztunk a kísérleti üzemmód bevezetésére. A napelem négy napra való energiát gyűjt össze, ha netán borúsra fordulna az idő, akkor se legyen gond. Próbaüzemnek szántuk, de mindmáig kifogástalanul működnek.

Gazdasági jellegű pályázatainkban elsősorban a hagyományos gazdálkodási értékeink megtartására, megújítására törekszünk, a fenntarthatóság lett a nagyon fontos jelszavunk. Mindig találunk mind az előkészítésben, mind a megvalósításban komoly partnereket. Ilyen a helyi termék piacra jutását segítő agrárlogisztikai tevékenység, melyhez kapcsolódóan két pályázatot nyújtottunk be és valósítunk meg: egy agrárlogisztikai gyűjtőbázist és egy hűtőházzal ellátott vásárteret fogunk létesíteni 2018-2019-es fejlesztési években. Az együttműködésünk a Pannon egyetemmel a háztáji gazdálkodás működését elősegítő partnerségi kapcsolatra, a vidéki gazdaságok fejlesztésére koncentrálódik.

A fejlesztések sorában 2008-ban ugyancsak pályázati pénzből, 10 millió forintból megtörtént az Egészségház akadálymentesítése s egyúttal az önkormányzat felújította az épületet, amelyben a felnőtt rendelés, csecsemő- és terhes tanácsadás folyik és egy kézigyógyszertár is működik a rendelési idők alatt.

Nemesvámos környezettudatos település is. Nem véletlen, hogy az általános iskola is elnyerte már az ÖKO iskola címet, miként a Waldorf iskola is viselheti már az Örökös Ökoiskola büszke címet is. Természetesen a környezettudatossághoz kötődően megragadtunk és megragadunk a jövőben is minden lehetséges pályázatot. Így 2009-ben a környezettudatos hulladékgazdálkodás, a mi esetünkben a komposztálás népszerűsítésére, 9 millió forintos támogatást nyertünk, amelyből a település lakosait elláttuk komposztáló ládákkal. De ehhez köthető a szelektív hulladékgazdálkodás folyamatos modernizálása is. De emellett az önkormányzat ilyen jellegű rendeleteit is folyamatosan alakítja a valósághoz: szemétgyűjtés, szemét égetés, úttakarítás, hó eltakarítás stb.

A település mindig épít a helyiek még mindig meglévő közösségi tudatára, a falusi közösségek értékeire, normáira. Hiszen valaha elképzelhetetlen volt, hogy a falusi ember ne söpörjön a háza előtt, ne virágosítsanak stb. Szép helyi mozgalom a Virágos Vámosért akció, amelyet meghirdetünk évről évre. Aki már negyedszer kap díjat a kertjéért, viselheti „A királynő legszebb kertje” elnevezésű plakettet. Büszkék vagyunk arra, hogy 2013-ban oklevelet kapott Nemesvámos ezzel a címmel: Veszprém környezetbarát testvértelepülése.

Az elmúlt tíz év, ha nem is legnagyobb súlyú, de legnagyobb visszhangú fejlesztése a két kerékpárút megépítése volt. Először a Nemesvámos-Veszprém között épült kerékpárutat adták át 2013. augusztus 21-én (KDOP-4.2.2-11-2011-0010). Az út hossza 4,1 km, közös Uniós és állami finanszírozású projektből valósult meg, 370 millió forintba került. Veszprémből a Vámosi úton jön, átmegy egy aluljárón a 8-as főút alatt, majd belép a község területre. Jók és hasznosak a kapcsolódásai is, hiszen Veszprémben rá lehet térni a Balatonhoz vezető kerékpárútra, illetve a Tekeres völgyi turistaúthoz is: most végre kinyílt előttünk a tapolcai medence, és már könnyűszerrel elérhető a népszerű Művészetek völgye, a kapolcsi nagy nyári esemény is. Ugyanis amíg olyan sokáig tartott a veszprémi kerékpárút megépítése, oly gyorsan végeztek a Nemesvámos-Nagyvázsony közötti út megépítésével, legalábbis ami a minket érintő szakaszt illeti. De Tótvázsony is része volt a projektnek, ő a maga területén építette tovább az utat. (Nemesvámosi szakasz: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0019, tótvázsonyi szakasz: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0020) A KÖZOP-os pályázati forrásból létesített nemesvámosi szakasznak a megépítése hasonló támogatási rendszerrel 200 millió forintból valósult meg. Vegyes forgalmú út, vagyis mezőgazdasági gépek is haladhatnak rajta, de el kell ismerni, meseszép tájon vezet. Veszprémből érkezve a Papp István utcára kell térni, majd fel a Petőfi Sándor utcára, ahonnan a jelzések könnyűszerrel ráviszik a kerékpárosokat a négy kilométeres útra. S aztán persze tovább egészen Nagyvázsonyig Barnagon és Vöröstón keresztül, de az már forgalomtechnikai kijelöléssel vezet a közúton.

Úgy vélem, hogy közösen elért sikereinkre méltán lehetünk büszkék. Azonban sohasem lehetünk elégedettek, és állhatunk meg hátradőlni, ha a település fejlődéséről, fejlesztéséről van szó! Sokat és sokra pályáztunk a 2014-2020-as Uniós ciklus pályázati konstrukciói esetében, melyek közül eddig mindet meg is nyertük! Így ezen projektek előkészítése, majd megvalósítása komoly feladatként hárul ránk. Mindemellett további hazai és uniós pályázati lehetőségeket is meg kívánunk ragadni, hogy településünket tovább fejleszthessük, illetve a saját erős fejlesztéseinket is évről-évre meg kívánjuk valósítani.

A fejlesztési munka tehát nem állt meg, sőt tele vagyunk ötletekkel, elképzelésekkel melyeket a helyi közösséggel és annak képviselőivel akarunk megvalósítani, legyen az vállalkozás, civil szervezet, vagy akár maga a lakosság illetve egyes magánszemélyek. A fejlesztéseinket nemcsak a helyi közösséggel, hanem a helyi közösségért akarjuk megvalósítani.

Hisszük, hogy sikeres Nemesvámos csak közösen, lépésről-lépésre, több kisebb-nagyobb nemesvámosi sikeren keresztül érhető el. A sikeres Nemesvámos célkitűzés megvalósulásához kérjük tehát a helyi közösségek, vállalkozások segítségét, de ugyanúgy fogadjuk az idelátogató, itt befektetni kívánó vállalkozások kezdeményezéseit is, melyhez a fejlesztés-centrikus önkormányzat minden támogatást meg kíván adni.

 

Sövényházi Balázs
Polgármester

Képgaléria