Nyugdíjasklub

2017-ben lettek 20 esztendősek. Ámbár a klub tagjainak átlagéletkora valamivel több, de a kor mindig megtévesztő: ők a legaktívabbak és legmozgékonyabbak. Rendszeres programjaikon 20-30 tag vesz rész, kirándulásokat szerveznek, felkeresik a haza történeti értékeit, látványosságait, egymás ünnepeiről sem feledkeznek meg.

Elérhetőségek:

Vezető: Nagy Ágostonné.
Telefonszám: 06 88 265 073