Nemesvámos Polgárőr Egyesület

Név: Nemesvámos Polgárőr Egyesület

Cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 43.

Elnök: Nagy Péter

Elérhetősége: 06-20/933-8950

 

A polgárőrség feladatának ellátása érdekében Nemesvámoson járőr tevékenységet, valamint figyelő-jelző szolgálatot és szükség szerint jelzőőri tevékenységet végez.

A következő alapfeladatokat látja el: közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, baleseti helyszínelésben közreműködés, oktatási intézmények közelében jelzőőri tevékenység.

Kiegészítő tevékenységként közreműködik a katasztrófák elleni felkészülésben, azok elhárításában és helyreállításában. Részt vesz áldozatvédelmi, fogyatékkal élők és időskorú személyek védelmében és prevenciójában.

Szorosan együttműködik az önkormányzattal, rendőrséggel, és egyéb rendvédelmi szervekkel, segíti azok munkáját, a rábízott és vállalt feladatokat pontosan és szakszerűen végzi el.

Az egyesület, az Országos és a Megyei Polgárőr Szövetség által elfogadott szabályzatokat magáénak tekinti, az azokban megfogalmazott etikai elveket betartja. Szorosan együttműködik a Megyei Szövetséggel és közösen meghatározott feladatokat lát el.