Kultúra, közösség, civil szervezetek, klubok községünkben

Nemesvámoson első sorban a 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 43. szám alatt működő közösségi ház nyújt lehetőséget a nemesvámosi civil szerveződések foglalkozásainak/programjainak megtartásához és egyéb magán kezdeményezésű rendezvényeknek. De az önkormányzati és iskolai szervezésben megvalósuló programok/események/rendezvények/heti-havi szakkörök stb. megtartásának is túlnyomórészt a közösségi ház ad otthont. A közösségi házban működik jelenleg a falugondnokság, és a Családsegítő szolgálat is, különálló irodákban.

Az épület elhelyezkedése kiváló, hiszen községünk fő utcája mellett, a település középpontjában helyezkedik el. Az épület egykori funkciója Tanácsház, majd a rendszerváltozást követően Önkormányzati hivatal volt, manapság pedig már, mint közösségi ház funkcionál. Azonban korábbi években betöltött funkciói és a köztudatban élő ismertsége miatt, továbbra is Nemesvámos központi közösségi helyeként tartják számon a helyiek.

Közösségi ház egykor és ma: az épület, mint a Községi Tanács épülete működött a rendszerváltozás előtt. Már akkor is a község központi épületének számított.

A közösségi ház 4 percnyi távolságra van mind a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolától, mind pedig a Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - Általános Iskolai és Gimnáziumi Intézmény Egységétől. Mindkét iskola eltérő időpontban, eltérő rendszerességgel használja a közösségi ház eszközeit, és termeit.

Községünkben jelenleg is aktív közösségi élet zajlik, melyet mi sem mutat jobban, mint hogy több mint 20 önálló klubunk, szakkörünk, egyesületünk, alapítványunk (összefoglalóan: civil szerveződés) működik a településen. Ezen szervezetek alkalmaikat, foglalkozásaikat túlnyomó részt a közösségi házban, ennek valamelyik termében tartják meg heti-havi-féléves rendszerességgel. Emellett az önkormányzatunk is rendszeresen szervez és tart meg előadásokat, egyéb rendezvényeket, eseményeket a közösségi házban, művelődési központban, vagy épp az önkormányzat házasságkötő nagytermében. Nemesvámos lakossága számára könyvtári szolgáltatás is biztosított, együttműködőnk a helyben elérhető Családsegítő Szolgálat és segítséget nyújt az Önkormányzat alkalmazásában lévő helyi védőnő is.

Nemesvámos jelentősebb rendezvényei:

 • Újévi koncert
 • Vámosi Lencse és Hurkafesztivál (minden év februárja)
 • Nőnapi mulatság
 • Megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére
 • Költészet napja
 • Hősök napja
 • Falunap (minden év augusztus első hétvégéje),
 • Szüreti felvonulás (minden év szeptembere)
 • Idősek napja
 • Megemlékezés az 1956-os Forradalom emlékére
 • Karácsonyi műsor