Sajáterős fejlesztések

Nemesvámos Község Önkormányzata az Európai Uniós és hazai támogatási források mellett jelentős számú fejlesztést valósít meg saját erőből. A község vezetése törekszik arra, hogy az évenként változó összegű saját (költségvetési) forrásból, a lehető legtöbb felújítást valósítsa meg. Az önkormányzat költségvetése az elmúlt években rendre kiemelkedő stabilitást mutatott, így a szükséges utca és közök felújítása ütemterv szerűen történhetett meg. De saját forrásból történt meg a Green City elvek alapján megtervezett szabadidőparkban a kültéri erősítő eszközök, petank, strandröplabda-pálya és az ezeket körülölelő, sétánnyal ellátott park létesítése is. A jövőben, mivel előreláthatólag pályázati forrás nem lesz elérhető, a Multifunkciós Faluközpont is saját erőből kerül megvalósításra.

Önkormányzatunk kiemelt mértékben ügyel arra, hogy az út/utca/közfelújítások esetében a tervezett fejlesztések közművektől haladjanak a felszínen elvégzendő munkálatok felé illetve a tervezett beruházások megfelelő társadalmasítása is megtörténjen.

Ekként az úthálózatok fejlesztését minden esetben megelőzik az érintett közművek kiváltásával-felújításával kapcsolatos munkálatok. Ezen felújítások illeszkednek Önkormányzatunk fejlesztési koncepciójához, mely az alábbi prioritási sorrend szerint képzeli el községünk ütemekre épülő megújítását:

  1. Közművek korszerűsítése Legfontosabb az elavult, az egészségre veszélyes, azbesztet tartalmazó ivóvíz-vezetékek (eternit csövek) cseréje
  2. Csapadékvíz-elvezetés rendezése
  3. Útburkolat felújítása
  4. Járdák felújítása/kiépítése (egységes arculat alapján, illetve adott esetben a lakossággal közös finanszírozási konstrukció keretében)
  5. A járdákhoz szorosan kapcsolódik az egységes kapubejárók kiépítése

sajateros thumbA sajáterős fejlesztések eredményeként a Község infrastrukturális hálózata teljes felújításon esik át úgy, hogy megvalósulhat a községet ún. „akcióterületekre” felosztó stratégia minden egyes eleme.

Az önkormányzat fejlesztésért felelős Településfejlesztési Csoportjának szakemberei által történő akcióterületekre történő felosztással azt a célt szeretnénk elérni, hogy településrész-specifikus felújítások történhessenek meg, melyek – mivel az utcában lakó ingatlantulajdonosok bevonásával valósulnak meg – így a lakosság valódi igényeinek megfelelően alakulnak ki.

Az akcióterületi besorolás már folyamatban van: Akcióterületként került meghatározásra az Ady utca-József Attila utca által képzett Dél-nyugati akcióterület, vagy a Dél-keleti Forrás-Nagykút-Római utca terület. De a település közeinek akcióterületekbe történő besorolása is folyamatban van.

Miután a területi lehatárolás megtörtént utána – a folyamat következő lépéseként – az utcák alapos felmérésére kerül sor, koncentrálva az ismertetett prioritási sorrend betartására.

Miután a műszaki állapotfelmérés is megtörtént, egy előzetes költségkalkuláció készül.

Ezután a költségkalkuláció és a tervezett fejlesztési elképzelés (tervek) lakossági fórumon történő társadalmasítására kerül sor.

Ha ez megtörtént, akkor létrejön egy tervezett fejlesztési elképzelés, mely megfelelő anyagi forrás hozzárendelése után megvalósítható, megtörténhet a kivitelezés.

Utca és közfelújítások az elmúlt évekből

2014

2014-ben újult meg: előtte-utána fotómontázs az óvoda utcából (hivatalosan: Kossuth Lajos utca 316-334.)

Ugyanúgy 2014-ben újult meg a Pap István utca is.

2015

2015-ben újult meg az 50. hrsz-ú Perkáta köz (Perkáta 19-32 és 35.)

2015-ben a 477. hrsz-ú köz is megújításra került (Perkáta utca 13-41.)

Ugyanúgy 2015-ben történt meg a Paál Dénes és Rózsa utca nyílt medrű árkainak burkolt árokká történő átalakítása

2016

2016-ban a József Attila utca is megújult. (A József Attila utcával párhuzamos Ady Endre utca is megújult 2016-ban)

2017

2017-ben a Kossuth Lajos 105-133 házszámú köz újult meg

2017-ben a köz mellett a Somhegyi utca teljes felújítása is megtörtént