Községünk története

kozseg1 thumbNemesvámos az ősidőktől lakott település a "via Magna", a Rómába vezető hadiút (ma Veszprém-Tapolca) mellett található, 12 km-re a Balatontól. Már a lakóházak építési rendje is az utak menetét követi, hiszen a falu hajdanán csak egy hosszú utcából állt (mai Kossuth utca). Később erre az utcára csatlakozva, merőlegesen alakultak ki az úgynevezett közök. A gyalogos és szekér által használt szűk közök adták meg a mai sajátos és egyedi faluképet.

A település fekvése (Veszprém és a főbb közlekedési /77. és 8. sz./ főutak melletti elhelyezkedése) részben jelentős számú nagyobb vállalkozás megtelepedését (telephely-alapítását) eredményezte, másrészről pedig mivel „karnyújtásnyi” távolságra van Veszprémtől és csendes, családiházas lehetőséget kínál, így népszerű a fiatalabb korosztály körében is. Részben ennek köszönhető, hogy az öregedési index vizsgálata során kimutatható, hogy a településen arányait tekintve kevés idős személy él, túlsúlyban van a fiatalok létszáma, mely tendencia fokozódni látszik.

A település infrastruktúrája, közösségi szolgáltató terei (pl.: általános iskola, önkormányzat épülete, egészségház) – az óvodaépület kivételével – korszerű, az igényeknek megfelelő állapotban vannak. Emellett évi rendszerességgel, de a rendelkezésre álló saját források figyelembevételével, átlagban egy köz, míg kétévente egy-egy utca megújítására kerül sor. Folyamatos az elavult ivóvíz-vezetékek korszerűsítése. A csapadékvíz-elvezetés (köszönhetően a közelmúltban megvalósított, 200 millió forintot meghaladó beruházásnak) is megoldott, immáron már csak pontszerű beavatkozásokra kerülne sor a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00001 „Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése – II. ütem” keretében, melynek köszönhetően a település vízkár-veszélyeztetettségnek történő kitettsége lényegében minimálisra csökkenne.

Nemesvámos alternatív, környezetkímélő közlekedési módokon is elérhető: Veszprémből nemcsak műúton, hanem a kiépített kerékpárútnak köszönhetően kerékpárosan is elérhető, illetve a nemrég átadott kerékpárút II. szakaszának köszönhetően egészen Tótvázsonyig vezet a vegyes-használatú mezőgazdasági-kerékpárút. Ezt követően megközelítően 11 km-nyi forgalomtechnikai kijelöléssel érintett szakasz eredményezi, hogy községünkből egészen Barnag-Nagyvázsony településekig (Művészetek völgyéig) eljuthatnak a kerékpározók.

kozseg2 thumbA fentebb bemutatott lehetőségek végett községünk nagy népszerűségnek örvend a fiatal családosok körében, akik jelentős számban költöztek és terveznek beköltözni a jövőben is Nemesvámosra. Ennek köszönhető, hogy a község jelentős bővülésnek indult: a Pásztor és a Somhegyi utcában is az újonnan kialakított építési telkek nagy többsége rövid idő alatt elkelt. Azonban a rendezési terv folyamatos módosításával a jelentős igénynek történő megfelelés folyamatban van.

A 2016. évben bevezetett gyerekvállalást és családiház építést támogató lehetőségeknek köszönhetően (CSOK) további betelepülési szándékra lehet számítani, melynek kezdeti jelei (üres, építési telek iránti megnövekedett igény) 2016 II. felétől érzékelhető volt. Emellett az önkormányzat – ismerve a jelentős számú igényt, illetve a frissen bevezetett lakásépítési lehetőségeket – hosszabb távú tervei között lakás-építési program is szerepel, ezzel is fokozva a betelepülési kedvet, közvetetten hozzájárulva ezzel az óvodáskorú gyermekek számának növekedéséhez.

A vonzó, és lakónépességét tekintve stabilan növekvő településképet azonban nemcsak akiváló földrajzi, fejlett infrastrukturális adottságok határozzák meg, hanem ugyanilyen nagy szerepet játszik Nemesvámos munkahelyekben gazdag volta is.

Településünk aktív felekezeti életnek ad helyszínt, emellett Nemesvámoson keresztül vezet a Mária út is, mely egy zarándokút, melynek hálózata a közép-európai Mária kegyhelyeket köti össze. (Az útmutató tájékoztató tábla a Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 22. szám alatt, a Petõfi Sándor Általános Iskola elõtt található.)